ប្រភេទផ្ទះទីក្រុងរណប សិរីមង្គល

ផ្ទះ​រីករាយ​ប្រភេទ A

ផ្ទះ​រីករាយ​ប្រភេទ A ត្រូវបាន​រចនា​​តាម​បែប​​លំនៅឋាន​របស់​ប្រទេសសឹង្ហបុរី​ ប្រកប​ដោយ​ភាព​ទាន់សម័យ ​ដ...
អានបន្តទៀត

ផ្ទះរីករាយប្រភេទ B

ផ្ទះ​រីករាយ​ប្រភេទ B ប្រកប​ដោយ​ភាព​ទាន់សម័យ​ដូច​ប្រភេទ A ដែរ​ខុសគ្នាត្រង់​ផ្ទះ​ប្រភេទ B នេះ​មាន​ទីតា...
អានបន្តទៀត
Worldbridge Home Happy Home C

ផ្ទះរីករាយប្រភេទ C

ផ្ទះ​រីករាយ​ប្រភេទ C ជា​ផ្ទះកែងសុទ្ធ​មានទំហំផ្ទះធំ​ជាង​ផ្ទះ​ប្រភេទ A និង​ប្រភេទ B មាន​សល់​ដី​ចំហៀង​​...
អានបន្តទៀត