ផ្ទះរីករាយប្រភេទ B

ផ្ទះ​រីករាយ​ប្រភេទ B ប្រកប​ដោយ​ភាព​ទាន់សម័យ​ដូច​ប្រភេទ A ដែរ​ខុសគ្នាត្រង់​ផ្ទះ​ប្រភេទ B នេះ​មាន​ទីតាំង​កែង​សល់ដី​ចំហៀង ១ ម៉ែត្រនិង​មាន​របង​ជុំវិញ។

លក្ខណៈផ្ទះ៖

 • ទំហំដី   ​ ៖    ទទឹង ៥ម៉ែត្រ និងបណ្តោយ ១០,៥០ ម៉ែត្រ (ទីតាំង​កែង)
 • ទំហំផ្ទះ  ៖     ទទឹង ៤ម៉ែត្រ និងបណ្តោយ ៧ ម៉ែត្រ (កម្ពស់​ពីរ​ជាន់)
 • សល់​ដី​មុខ​ផ្ទះ ៖ ​១,​៥ ម៉ែត្រ
 • សល់​ដី​ក្រោយ​ផ្ទះ ៖ ​២ ម៉ែត្រ
 • សល់​ដី​ចំហៀង​ផ្ទះ ៖ ​១ ម៉ែត្រ
 • បន្ទប់​គេង ២
 • បន្ទប់​ទឹក ១
 • បន្ទប់​បង្គន់ ១
 • បន្ទប់​ទទួល​ភ្ញៀវ ១
 • កន្លែង​ទទួល​ទាន​អាហារ ១
 • បន្ទប់​ចម្អិន​អាហារ ១
 • ចតបានម៉ូតូ ២
 • មាន​របង​ពី​មុខ ក្រោយ និង​ចំហៀង

 

Worldbridge Home Happy Home A and B

Worldbridge Home Happy Home A and B

Worldbridge Home Happy Home A and B

Worldbridge Home Happy Home A and B

Worldbridge Home Happy Home A and B

Worldbridge Home Happy Home A and B

Worldbridge Home Happy Home A and B

Worldbridge Home Happy Home Type B

Related Posts