ផ្ទះរីករាយប្រភេទ C

ផ្ទះ​រីករាយ​ប្រភេទ C ជា​ផ្ទះកែងសុទ្ធ​មានទំហំផ្ទះធំ​ជាង​ផ្ទះ​ប្រភេទ A និង​ប្រភេទ B មាន​សល់​ដី​ចំហៀង​​ផ្ទះ ២ម៉ែត្រ អាច​ដាំ​រុក្ខជាតិ​តូចៗ​ដើម្បី​លម្អ​ផ្ទះ​តាម​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​របស់​ម្ចាស់​ផ្ទះ និង​មាន​របង​​ហ៊ុម​ព័ទ្ធ​ជុំវិញ​។

លក្ខណៈផ្ទះ៖

 • ទំហំដី  ​  ៖    ទទឹង ៨ម៉ែត្រ និងបណ្តោយ ១០,៥០ ម៉ែត្រ
 • ​ទំហំ​ផ្ទះ  ៖    ទទឹង ៦ម៉ែត្រ និងបណ្តោយ ៧ម៉ែត្រ កំពស់២ជាន់​
 • សល់​ដី​មុខ​ផ្ទះ ៖ ​១,​៥ ម៉ែត្រ
 • សល់​ដី​ក្រោយ​ផ្ទះ ៖ ​២ ម៉ែត្រ
 • សល់​ដី​ចំហៀង​ផ្ទះ ៖ ​២ ម៉ែត្រ
 • បន្ទប់​គេង ២
 • បន្ទប់​ទឹក ២
 • បន្ទប់​ទទួល​ភ្ញៀវ ១
 • កន្លែង​ទទួល​ទាន​អាហារ ១
 • បន្ទប់​ចម្អិន​អាហារ ១
 • ចំណត​ឡាន ១ ចំណត​ម៉ូតូ ២
 • មាន​របង​ពី​មុខ ក្រោយ និង​ចំហៀង

 
Worldbridge Home Happy Home C

Worldbridge Home Happy Home C

Worldbridge Home Happy Home C

Worldbridge Home Happy Home C

Worldbridge Home Happy Home C

Worldbridge Home Happy Home C

Worldbridge Home Happy Home C

Worldbridge Home Happy Home C

Related Posts