សកម្មភាព​ការសាងសង់​លំនៅឋាន​ទីក្រុងរណប សិរីមង្គល

បច្ចុប្បន្នភាព​និង​សកម្មភាព​របស់​ក្រុម​ការងារ​យើង​មួយ​ចំនួន​កំពុង​សាងសង់ ហេដ្ឋារចនា​សម្ព័ន្ធ​ក្នុង​លំនៅឋាន​ទីក្រុងរណប​សិរីមង្គល​ទាំងមូល​ដែល​ប្រឹក្សា​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​អន្តរជាតិ CK& A រួម​ទាំង​គណះវិស្វករ​ខ្មែរដែល​មាន​ជំនាញ។ ដើម្បី​ធ្វើ​​យ៉ាងណា​អោយ​អតិថិជន​មាន​ភាពជឿជាក់​និង​មាន​ទំនុក​ចិត្ត​មក​លើ​គុណភាព​សំណង់​គេហដ្ឋាន​របស់យើង

សកម្មភាព​រៀបចំឥដ្ឋ-ជញ្ជាំងផ្ទះ

សកម្មភាពគាស់ពុម្ពគ្រឹះរបស់ផ្ទះ

សកម្មភាពដំឡើងសសៃដែកគ្រឹះសំរាប់ផ្ទះ

សកម្មភាពចាក់បេតុងផ្លូវ

សកម្មភាព បង្ហាប់ថ្ម មុនពេលចាក់បេតុងគ្រឹះ

សកម្មភាពរៀបចំកន្លែងចាក់បេតុងផ្លូវ

សកម្មភាព​ដំឡើង​លូប្រអប់ សកម្មភាព​ដំឡើង​ធុង​ស្តុប​លាមក និង​ការសាងសង់​ហេដ្ខា​រចនា​សម្ពន្ធ​ផ្លូវ​បន្ថែម​ក្នុង​លំនៅឋាន ទីក្រុងរណប សិរីមង្គល

Related Posts